RADIOTERAPIJA

Šta je radioterapija?

Radioterapija se bavi lečenjem malignih i benignih tumora isporukom visokoenergetskih zraka direktno u tumor ili predviđenu metu. Pri tome, postoje dva podjednako važna cilja: kontrola rasta tumora i maksimalna zaštita okolnog zdravog tkiva od posledica zračenja.

U kojim slučajevima
se koristi?

Radioterapija se koristi za lečenje malignih i benignih tumora i sprečavanje recidiva.

Radi se pre operacije kako bi se tumor smanjio i lokalizovao.

Radi se posle operacije radi tretiranja eventualnih preostalih malignih ćelija.

Koristi se u kombinaciji sa hemoterapijom, biološkom terapijom, imunoterapijom i radiohirurgijom. Radioterapija i radiohirurgija se često međusobno nadopunjuju i predstavljaju nezaustavljiv duo u lečenju karcinoma.

Ima primenu u palijativnom zbrinjavanju pacijenata u slučajevima kad eliminacija tumora nije moguća, a u cilju ublažavanja bola, pritiska i ostalih simptoma.

Postoje dve vrste radioterapije: eksterna (EBRT), kada jonizujući zraci prodiru u tumor kroz kožu, i unutrašnja, kada se zračenje kroz prirodne otvore na telu usmerava direktno na tumor u unutrašnjim organima.

Kako radioterapija funkcioniše u Mediterraneo bolnici?

Mediterraneo bolnica ima najsavremenije opremljen radijacioni onkološki centar, te za eksternu radioterapiju koristi najsavremeniji linearni akcelerator Varian EDGE 2020+. Ovaj uređaj stvara visokoenergetski zrak koji se usmerava na tumor iz različitih uglova. Zrak se precizno usmerava i fokusiran je samo na targetirana područja, kako bi se minimizirao uticaj na okolno zdravo tkivo. Cilj je da se unište samo mutirane kancerogene ćelije, koje su na taj način onesposobljene da dalje napreduju i šire se. Zračenjem se razbija DNK kancerogenih ćelija, što dovodi do ćelijske smrti i smanjenja tumora. Budući da visokoenergetski snop razarajuće deluje na DNK svake ćelije na koju je usmeren, zaštita zdravog tkiva koje okružuje tumor uvek mora biti prioritet.

Varianov vodeći EDGE linearni akcelerator ima veću stopu zračenja od drugih konvencionalnih metoda radioterapije, što rezultira kraćim trajanjem tretmana. Uređaj koristi napredne tehnike upravljanja pokretima, pomoću kojih je moguće registrovati svako pomeranje tumora. Na ovaj način se štiti okolno zdravo tkivo, a lekari dobijaju mogućnost da tretiraju i tumore kojima je nemoguće pristupiti klasičnim hirurškim putem. Visoko sofisticirani sistem za praćenje disanja pomaže da se kompenzuje pokret disanja, što je posebno važno kod tretmana određenih tumora (tumori na plućima i npr. jetri menjaju svoj položaj prilikom respiracije).

Radioterapijski modaliteti

IMRT ILI RADIOTERAPIJA SNOPOVIMA PROMENLJIVOG INTENZITETA

IMRT podrazumeva promenu intenziteta zračenja u zavisnosti od promene ugla pod kojim zrak pogađa targetirano područje. Pri tome se koriste skenerske 3D slike, kako bi se pažljivo pratio oblik tumora. Ovo je moguće zahvaljujući tome što bolnica Mediterraneo poseduje Varian EDGE 2020+ linearni akcelerator poslednje generacije, u koji je integrisan CT skener. Pod kontrolom CT snimanja, zraci se usmeravaju na sve delove tumora, dok je okolno tkivo potpuno bezbedno. Tretmani su uglavnom kratki, primenjuju se svakodnevno u periodu do osam nedelja.

VMAT ILI VOLUMETRIJSKI MODELIRANA LUČNA TERAPIJA

VMAT ili volumetrijski modelirana lučna terapija omogućava tretiranje celog tumora u samo jednoj rotaciji, i to za manje od dve minute. Konvencionalni tretmani zahtevaju stalna zaustavljanja i ponovna pokretanja celog procesa, da bi zrak delovao na tumor iz svih uglova. VMAT, zahvaljujući naprednoj tehnologiji, skraćuje trajanje tretmana I obezbeđuje komfor pacijenta.

IGRT ILI RADIOTERAPIJA VOĐENA SLIKAMA

Tim vrhunskih stručnjaka i tehnološki superiorna oprema čine bolnicu Mediteraneo vodećim centrom za neinvazivne radijacione tehnike lečenja malignih bolesti u Evropi.

KAKO STUPITI U KONTAKT SA BOLNICOM MEDITERRANEO?

Mediterraneo bolnica posluje u Srbiji putem predstavništva u Beogradu i Novom Sadu, Banja Luci, Sarajevu i Podgorici. Pacijenti iz Srbije i regiona dobijaju kompletnu besplatnu logističku pomoć i podršku od predstavništva kako u pripremi lečenja u Mediterraneu, tako i tokom i posle lečenja. Svi podaci o pacijentu su zaštićeni u skladu sa HIPPA Compliance standardom.