RADIOHIRURGIJA

Šta je radiohirurgija?

Radiohirurgija je neinvazivna tehnika namenjena uklanjanju malignih i benignih tumora i metastaza različitih organa, bez rezova i uboda. Reč je o intenzivnom obliku radioterapije, kod koje se doza radijacije (određena individualnim planom lečenja) visoko fokusiranim zracima usmerava u precizno ograničena područja. Time se postiže visokoprecizno uništavanje tumorskih ćelija uz maksimalnu zaštitu zdravog okolnog tkiva. Najčešće se koristi za tretman malih, dobro definisanih tumora, koji su vidljivi na snimcima CT i magnetne rezonance.

Sinergija
vrhunskih lekara I najsavremenije opreme

Radiohirurgijom mogu se uklanjati tumori i njihove metastaze koji se vide na skeneru ili magnetnoj rezonanci u sledećim delovima tela:

Prednosti radiohirurgije u odnosu na otvorenu hirurgiju

  • Radiohirurgija omogućava neinvazivno uklanjanje tumora, bez rezova, uboda i presecanja tkiva.
  • Nema postoperativnog bola, ožiljnog tkiva i krvarenja.
  • Rizik od infekcije ne postoji.
  • Operacija se radi ambulantno, bez anestezije.
  • Pacijent izlazi iz bolnice odmah posle procedure, što smanjuje troškove lečenja.
  • Ne postoji period postoperativnog oporavka. Pacijent se vraća uobičajenim aktivnostima dan posle operacije.

Kada je radiohirurgija metoda izbora?

Radiohirurgija je prva metoda izbora u sledećim slučajevima:

  1. Kod karcinoma u ranoj fazi
  2. Kada postoje male metastaze
  3. Kada se tumor nalazi na teško dostupnom mestu
  4. Kada bi otvorena operacija bila vrlo rizična


Radiohirurgija se može koristiti udružena sa hemoterapijom, biološkom terapijom, imunoterapijom i radioterapijom.

Kako se izvodi radiohirurška procedura u Mediterraneu?

Tehničar postavlja pacijenta u položaj koji je u svakom konkretnom slučaju određen planom lečenja. Pacijent u tom položaju treba da ostane svega nekoliko minuta, koliko u proseku traje terapija. U bolnici Mediterraneo posedujemo pokretno postolje operacionog stola koje ima opciju tertiranja više tačaka u telu u jednom aktu, kao i sistem za kompenzaciju kretanja.

Kompenzacija disanja je poslednja reč tehnologije, jer omogućava automatsko zaustavljanje zračenja kada pacijent diše. Naime, čak i pokret koji izaziva disanje može da “pomeri” zrak sa tumorskog na okolno tkivo. Naša oprema je takva da se zračenje automatski zaustavlja čim se pojavi rizik da zrak izađe iz operativnog polja. Zračenje se ponovo nastavlja kada telo pacijenta dođe u stanje potpunog mirovanja. Zahvaljujući ovoj sofisticiranoj tehnologiji, koju u regionu poseduje samo Mediterraneo bolnica, postiže se isporuka velikih doza zračenja (1400-2400 MU/min) u kratkom vremenskom periodu uz izuzetnu preciznost (0,1 mm) i minimalan rizik od oštećenja okolnog zdravog tkiva. Nakon što je tehničar dao uputstva pacijentu, on odlazi u prostoriju gde se nalazi komandni uređaj – EDGE linerani accelerator, u koji je implementiran i CT skener. Zahvaljujući tome, tim lekara prati postupak operacije u realnom vremenu. Tehničar sve vreme posmatra pacijenta na ekranu i može da razgovara sa njim preko interfona.

U bolnici Mediterraneo, zahvaljujući najmodernijoj opremi i posedovanju Varian EDGE 2020+ linearnog akceleratora, sama intervencija traje u proseku 3 minuta bez obzira na broj tačaka u telu koje se tretiraju (ili oko jednog minuta kada se radi radioterapija).

Priprema i efekti

Priprema i efekti

KAKO STUPITI U KONTAKT SA BOLNICOM MEDITERRANEO?

Mediterraneo bolnica posluje u Srbiji putem predstavništva u Beogradu i Novom Sadu, Banja Luci, Sarajevu i Podgorici. Pacijenti iz Srbije i regiona dobijaju kompletnu besplatnu logističku pomoć i podršku od predstavništva kako u pripremi lečenja u Mediterraneu, tako i tokom i posle lečenja. Svi podaci o pacijentu su zaštićeni u skladu sa HIPPA Compliance standardom.