O NAMA

O bolnici
Mediterraneo

Atinska privatna bolnica Mediterraneo, sa tradicijom dugom
oko 40 godina, jedan je od najrelevantnijih evropskih centara
za neinvazivno radijaciono lečenje malignih bolesti.

Stručni tim Centra za onkologiju i radijacione tehnike bolnice
bavi se lečenjem većine vrsta karcinoma, uključujući
metastaze na mozgu, dojci, prostati, glavi i vratu, plućima i
ginekološkim regijama, kao i kratkoročnim tretmanima raka
jetre, pluća mozga i prostate.

Tim čine globalno priznati radijacioni onkolozi, kao i vrhunski radijacioni lekari i radioterapijski tehničari. Ogromno iskustvo u rešavanju najkompleksnijih onkoloških slučajeva, kao i topao, ljudski, posvećen odnos prema pacijentima i njihovim porodicama učinili su bolnicu Mediteraneo prvim izborom mnogobrojnih pacijenata iz zemlje i inostranstva, ali i kolega lekara koji svoje pacijente upućuju kod nas.

Radijaciona onkologija Mediterraneo bolnice opremljena je mašinama poslednje generacije. Poseduje, između ostalog, Varianov vodeći linearni akcelerator EDGETM, koji predstavlja revoluciju napredne radiohirurgije i nudi kompletno rešenje za preciznu, brzu, efikasnu i maksimalno bezbednu radiohirurgiju celog tela.

Pored važnog mesta koje Mediterraneo zauzima u evropskoj i svetskoj radijacionoj onkologiji, treba pomenuti i činjenicu da je to zdravstvena ustanova prepoznata u svetu kao relevantna u oblasti neurohirurgije, opšte hirurgije, specifičnih ginekoloških zahvata itd. Interdisciplinarni pristup stručnjaka iz svih oblasti medicine garantuju pacijentima koji se leče u Mediterraneo bolnici mogućnost kompletnog zbrinjavanja u slučaju da se pokaže kao potrebno.

Jedinstveni
“boutique” koncept

Mediterraneo bolnica smeštena je na Glifadi u Atini, u regionu koji se naziva „Atinska rivijera“. Predstavlja primer inovativnog „boutique“ koncepta, koji pruža udobnost, intimnu atmosferu, mir i potpuno individualizovani pristup svakom pacijentu.

To se ogleda u pristupu pacijentima na svim nivoima: počev od ljubaznog, brižnog, posvećenog osoblja, pa do elegantne zgrade, sa diskretnim luksuzom i jedinstvenim stilom koji pacijentima omogućava da se osećaju dostojanstveno i zbrinuto. Generalna direktorka bolnice Mediterraneo je dr Georgia Dragini.

O predstavništvu bolnice Mediterraneo
za Srbiju i region

Mediterraneo bolnica posluje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini putem zvaničnog predstavništva koje ima kancelarije u Beogradu i Novom Sadu, Podgorici, Sarajevu i Banja Luci.

U Srbiji, putem zvaničnog predstavništva u Beogradu i Novom Sadu. Predstavništvo je na raspolaganju pacijentima iz Srbije i regiona za svu logističku pomoć i podršku, što podrazumeva ostvarivanje kontakta sa pacijentima, organizaciju konsultacija sa lekarima iz Atine, pomoć u prikupljanju dokumentacije, prevođenje medicinske dokumentacije organizovanje lečenja, prevođenje dokumentacije koju pacijenti dobiju u bolnici nakon lečenja i koordinaciju saradnje između srpskih i atinskih onkologa. Naša misija je da im omogućimo pristup najsavremenijim raditerapijskim metodama lečenja  onkoloških stanja ili bolesti. , a način našeg rada je holistički, tu smo da pokažemo  empatiju, odgovorimo na sva pitanja, edukujemo ih o mogućnostima lečenja i omogućimo da imaju kontrolu nad svojim lečenjem i životom.

Kontakt osobe zvaničnog regionalnog predstavništva su dr Marija Nikolić i dr Sunčica Jovanović, koje imaju višegodišnje iskustvo rada u ovoj oblasti.

KAKO STUPITI U KONTAKT SA BOLNICOM MEDITERRANEO?

Mediterraneo bolnica posluje u Srbiji putem predstavništva u Beogradu i Novom Sadu, Banja Luci, Sarajevu i Podgorici. Pacijenti iz Srbije i regiona dobijaju kompletnu besplatnu logističku pomoć i podršku od predstavništva kako u pripremi lečenja u Mediterraneu, tako i tokom i posle lečenja. Svi podaci o pacijentu su zaštićeni u skladu sa HIPPA Compliance standardom.