MEDITERRANEO - Vodeći centar za napredno radijaciono lečenje malignih bolesti u Evropi

Sinergija vrhunskih lekara i najsavremenije opreme

Atinska privatna bolnica Mediterraneo jedan je od najrelevantnijih evropskih centara za neinvazivno radijaciono lečenje malignih bolesti. Bavi se lečenjem većine vrsta karcinoma, uključujući metastaze na mozgu, dojci, prostati, glavi i vratu, plućima, jetri, rektumu i u ginekološkim regijama. Usluge iz oblasti radioterapije i radiohirurgije u ovoj bolnici zasnivaju se na linearnim akceleratorima.

Stručni tim čine globalno priznati radijacioni onkolozi, kao i vrhunski radijacioni lekari i radioterapijski tehničari.

Tretman sa zračenjem do 3 minuta

U bolnici Mediterraneo radijaciono neinvazivno uklanjanje tumora traje u proseku tri minuta bez obzira na broj tačaka koje se zrače, a radioterapija se najčešće obavlja sa visokim dozama zračenja za manje od jednog minuta. Najmodernija oprema omogućava zračenje izuzetno visokim dozama u veoma kratkim vremenskim intervalima, uz maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva.

 

Jedini u regionu: superioran Varian EDGE 2020+

Mediterraneo poseduje Varian EDGE 2020+ sa maksimalnom dodatnom opremom, što je apsolutno najnapredniji standard za lečenje tumora u glavi i telu. Omogućava daleko efikasnije, brže, preciznije i bezbednije zračenje u cilju uklanjanja tumora u glavi, telu ili u radioterapijske svrhe.

Sistem koji ne oštećuje zdrava tkiva

Sistem EDGETM „uči“ ritam disanja pacijenta. Kad pacijent diše, zračenje se zaustavlja. Kad pluća miruju, sistem zrači. Zahvaljujući tome, moguće je ciljano, visokoprecizno zračenje malih i nepristupačnih tumora bez oštećenja okolnog zdravog tkiva. Ovo je posebno važno kod zračenja u regiji pluća, a izuzetno je korisno i kod zračenja malih tumora u abdomenu, gde svaki pokret može da pomeri tačku značenja

Bolnica je opremljena mašinama poslednje generacije, tako da spoj
izuzetno stručnog lekarskog kadra i superiorne tehnologije garantuje
pacijentima najvišu efikasnost, preciznost i bezbednost lečenja.

Zašto Mediterraneo?

IZVRSNOST​
Tim vrhunskih stručnjaka i tehnološki superiorna oprema čine bolnicu Mediteraneo vodećim centrom za neinvazivne radijacione tehnike lečenja malignih bolesti u Evropi.
BRZINA​
Liste čekanja ne postoje. Kompletna organizacija i početak lečenja u bolnici Mediteraneo obavljaju se u najkraćem roku, otprilike dva-tri dana od momenta kada onkološki konzilijum da svoje mišljenje.
SARADNJA SA VAŠIM ONKOLOGOM
Radijacioni onkolozi iz bolnice Mediterraneo blisko sarađuju sa vašim lekarima u Srbiji, radi koordinisanog pružanja najvišeg kvaliteta lečenja i nege.
PRISTUPAČNOST
Cene lečenja su iste za sve pacijente i najpovoljnije su u Evropi, iako je reč o jednoj od vodećih institucija za radioterapiju i radiohirurgiju. 
TRANSPARETNOST
Lečenje se plaća u bolnici pre prvog tretmana, a pacijentu se izdaje račun. Usluge posredništva Mediterranea u Srbiji i eventualne video-konsultacije sa lekarima se ne naplaćuju.
SIGURNOST
Mediterraneo je primer inovativnog „boutique“ koncepta bolnice, koji pacijentu pruža personalizovan pristup, udobnost i intimnu atmosferu. Kao opšta bolnica, Mediterraneo može kompletno da zbrine pacijente i pruži im maksimalnu sigurnost.
POGODNOSTI
U bolnici Mediteraneo moguće je lečiti se o trošku polise privatnog zdravstvenog osiguranja, ukoliko polisa pokriva tržište Grčke.
IZVRSNOST

Tim vrhunskih stručnjaka i tehnološki superiorna oprema čine bolnicu Mediteraneo vodećim centrom za neinvazivne radijacione tehnike lečenja malignih bolesti u Evropi.

SARADNJA SA VAŠIM ONKOLOGOM

Radijacioni onkolozi iz bolnice Mediterraneo blisko sarađuju sa vašim lekarima u Srbiji, radi koordinisanog pružanja najvišeg kvaliteta lečenja i nege.

TRANSPARETNOST

Lečenje se plaća u bolnici pre prvog tretmana, a pacijentu se izdaje račun. Usluge posredništva Mediterranea u Srbiji i eventualne video-konsultacije sa lekarima se ne naplaćuju.

POGODNOSTI

U bolnici Mediteraneo moguće je lečiti se o trošku polise privatnog zdravstvenog osiguranja, ukoliko polisa pokriva tržište Grčke.

BRZINA

Liste čekanja ne postoje. Kompletna organizacija i početak lečenja u bolnici Mediteraneo obavljaju se u najkraćem roku, otprilike dva-tri dana od momenta kada onkološki konzilijum da svoje mišljenje.

PRISTUPAČNOST

Cene lečenja su iste za sve pacijente i najpovoljnije su u Evropi, iako je reč o jednoj od vodećih institucija za radioterapiju i radiohirurgiju. 

SIGURNOST

Mediterraneo je primer inovativnog „boutique“ koncepta bolnice, koji pacijentu pruža personalizovan pristup, udobnost i intimnu atmosferu. Kao opšta bolnica, Mediterraneo može kompletno da zbrine pacijente i pruži im maksimalnu sigurnost.

KAKO STUPITI U KONTAKT SA BOLNICOM MEDITERRANEO?

Mediterraneo bolnica posluje u Srbiji putem predstavništva u Beogradu i Novom Sadu, Banja Luci, Sarajevu i Podgorici. Pacijenti iz Srbije i regiona dobijaju kompletnu besplatnu logističku pomoć i podršku od predstavništva kako u pripremi lečenja u Mediterraneu, tako i tokom i posle lečenja. Svi podaci o pacijentu su zaštićeni u skladu sa HIPPA Compliance standardom.